SMCC

Facility Type

Facility Type

Mile Stone

Mile Stone

Name : Mattel Bangkok Limited

Location : Bangpoo Industrial Estate, Samutprakran

Type :

Year :2024

Name : Garmin-GCT Project

Location : Garmin-GCT Project

Type :

Year :2024

Name : TBSFT WH & Canteen

Location :

Type :

Year :2024

Name : TBKK

Location :

Type :

Year :2024

Name : SRK-New Warehouse

Location :

Type :

Year :2024

Name : Daikin Project

Location :

Type :

Year :2024